Зв'язатися з нами

Інформаційна безпека

У наші дні БФП стали життєво важливою частиною документообігу й бізнес-процесів у більшості організацій, а відтак і потенційно слабкою ланкою інформаційної та мережевої безпеки.

Компанія Sharp пропонує повний набір сучасних рішень у сфері безпеки, створених для захисту конфіденційної інформації під час друкування, копіювання, сканування й передавання документів факсимільним зв’язком чи внутрішньою комп'ютерною мережею.

Організації витрачають значні ресурси на те, щоб захистити від загроз свої цифрові ресурси, але часто нехтують одним із найістотніших пристроїв, які використовуються у наш час — офісним БФП.

З удосконаленням та концентруванням функцій БФП зростає ризик перехоплення конфіденційної інформації під час копіювання, друкування, сканування чи передавання документів факсом.

Досвід, на який можна покластися

Компанія Sharp була першим у світі виробником БФП, що почала дбати про безпеку під час цифрової обробки зображень, першою одержавши у 2001 році підтвердження виконання критеріїв оцінки інформаційної безпеки БФП (Common Criteria) і також першою отримавши рівень EAL4 за комплект захисту даних.

Вона й надалі залишається одним із визнаних у галузі лідерів за інноваціями у сфері інформаційної безпеки. Підприємства й органи державної влади з усього світу довіряють виробам Sharp захист своїх конфіденційних даних від несанкціонованого доступу.

Наскрізний захист документів

Компанія Sharp пропонує ряд сучасних рішень у сфері безпеки, які захищають інформаційні й документальні активи від багатьох загроз, у тому числі найбільш глибоко підготовлених і рішучих нападів, а також відповідають вашим вимогам щодо дотримання норм законодавства. Комплексне застосування цих рішень створює практично нездоланну наскрізну систему захисту інформації протягом цілого життєвого циклу документів.

Безпека контролю доступу

Пакет захисту компанії Sharp обмежує кількість осіб, що мають доступ до БФП, і задач, які вони можуть на ньому виконувати. Він контролює загальний доступ шляхом аутентифікації користувачів за допомогою карт контролю доступу чи комбінації імені й пароля. Усі облікові дані користувачів передаються у БФП з використанням ряду захищених протоколів, які виключають можливість перехоплення.

Мережева безпека

БФП компанії Sharp мають інтелектуальний мережевий інтерфейс, який обмежує доступ із окремих комп'ютерів мережі, вибірково дозволяючи або забороняючи застосування будь-яких протоколів і портів служб на кожному окремому пристрої. В усіх сеансах передавання чи приймання даних на БФП можуть відбуватися з застосуванням протоколу SSL/TLS, який забезпечує захист даних у мережі, а крім того, більшість пристроїв підтримує протоколи SMB, IPv6, IPSec, 802,1X і SNMPv3.

Безпека факсимільного зв’язку

У БФП компанії Sharp передбачено логічне розділення між факсимільно-телефонною лінією та локальною мережею, що практично унеможливлює доступ нападників до внутрішніх ресурсів БФП чи локальної мережі. Апарати мають і інші функції безпеки, наприклад заборону масового розсилання, дозвіл і заборону приймання факсимільних повідомлень із окремих номерів, аутентифікацію користувачів тощо.

Безпека документів і електронної пошти

В усіх апаратах невід'ємною частиною функцій сканування, друкування й відправлення електронною поштою є захист конфіденційних документів, для якого використовується шифрування файлів у форматі Adobe PDF за технологією RSA фірми Sharp, протокол SSL/TLS і протокол шифрування електронної пошти S/MIME для захисту електронних повідомлень. На замовлення в апаратах може бути встановлено комплект захисту даних, який також видаляє залишкові дані, перезаписуючи їх понад десять разів.

Безпека контрольного журналу

Докладний контрольний журнал апаратів Sharp і функція системного журналу дозволяють провести всебічну перевірку усіх дій користувачів. Ці журнали можна завантажувати, переглядати й архівувати у відповідності до вимог законодавства. Крім того, існує можливість переглядати журнали подій, у яких відображається, коли й як змінювалася конфігурація, з яких IP-адрес здійснювався доступ до пристрою.

Заходи безпеки наприкінці терміну експлуатації

Функція End-of-Lease, наявна в окремих системах Sharp, забезпечує цифрове знищення усіх конфіденційних даних перед поверненням компанії-орендодавцю.

Чому «Загальні положення щодо захисту даних» є настільки важливими?

Вони є важливою зміною, оскільки обсяг даних, які зберігаються підприємствами, сьогодні дуже відрізняється від того, який мав місце у 1995 році, коли було прийнято попереднє законодавство на основі ухваленої у 1995 р. директиви ЄС про захист даних.

Мета ухвалення «Загальних положень про захист даних»

Метою ухвалення «Загальних положень про захист даних» (офіційна назва — регламент (ЄС) 2016/679) є надання належного керівництва для сучасного цифрового світу й захист безпеки особистих даних, адже їх тепер збирають, зберігають і використовують у набагато масштабніших і детальніших дослідженнях із метою приймання рішень і поліпшення продажу продукції.

«Загальні положення щодо захист даних» і безпека документів

Хоча «Загальні положення щодо захист даних» зосереджені на захисті даних у режимі онлайн, вони також стосуються даних, які зберігаються на фізичних носіях. Це означає, що підприємствам слід брати до уваги, що відбувається з інформацією, яку вони друкують, копіюють, сканують і передають факсимільним зв’язком. Документи, надруковані за допомогою БФП й облишені у вихідному лотку чи у смітниках, які стоять без нагляду, можуть стати об'єктом несанкціонованого доступу, який можна розглядати як порушення конфіденційності особистих даних.

Іншою точкою ризику можуть бути незахищені мережеві принтери й БФП, які не мають функцій шифрування та стирання даних. Цифрові копії документів, які в них зберігаються, можуть стати об'єктом нападу хакерів із метою викрадення інформації, або, якщо ці апарати не мають вбудованого брандмауера, то їх можуть навіть використовувати як платформу для проникнення в мережу й нападу на інші системи.

Як компанія Sharp може допомогти у виконанні вимог «Загальних положень про захист даних»

Компанія Sharp пропонує широкий асортимент рішень у сфері захисту інформації, які можуть допомогти у виконанні вимог «Загальних положень про захист даних». До них відносяться, зокрема, новітні технології та функції безпеки, які вбудовано в апаратне забезпечення БФП Sharp, рішення з безпечного друку та управління документообігом.

Компанія Sharp, пропонує своїм споживачам керовані інформаційно-технологічні послуги, як-от захист ПК чи захищене резервне копіювання. Отже, незалежного від розмірів вашого підприємства, ми можемо допомогти вам захистити інформацію, не накладаючи на своїх співробітників додаткові обов’язки.